Rönnekyrkans UngdomEn del av
Equmenia

Rönnekyrkans Ungdom
equmenia

Skolgatan 33, 262 31 Ängelholm.
Bankgiro 5739-3605

http://www.ronnekyrkan.se
pastorn@ronnekyrkan.se

Kontaktpersoner
Kontaktscoutledare:Anders Lindh0431-123 800705-25 59 57scoutanders@gmail.com
RU ordförande:Dennis Johansson0431-256 08 0706-66 13 20 dennis.johansson@hvac.lth.se

 

Läger vid havet