Rönnekyrkans Ungdom En del av
Equmenia
Kalender
Söndag 16 December
17:00 Cafégudstjänst
för hela familjen.

Paddling på Rönne å

Paddling på Rönne å

 

Lägeruppbyggnad

Scoutläger under uppbyggnad

 

ka sopsäck

Vem behöver pulka när det finns sopsäck?

 

Vindskydd

Var ska vi sova i natt? I vindskydd så klart!

 
 

Lägerframträdande

Lägerframträdande

 

Kyrkan

Vi samlas vid Rönnekyrkan om inget annat anges i programmet.