Bild på kyrkan Rönnekyrkan En del av

   Equmeniakyrkan

Församlingens historia och kyrklokalens tillkomst

Ängelholms missionsförsamling, som grundades 1911, hade sin första lokal på Östergatan 73. När den blev för liten sökte man tomt för en ny kyrka.

Den 9 okt 1935 beslöts att inköpa tomten i korsningen Skolgatan/Bryggargatan (nuvarande Kristian II:s väg).

Säljare var disponent Hans Rosander och köpeskillingen var kr 5.536:80. Den 6 november 1935 godkände byggnadsnämnden ritningen på kyrkan. Arkitekt var Gösta Hagman.

Kyrkan Funktionalismen var trend inom arkitekturen på 30-talet och Rönnekyrkan är ett bra exempel på denna stil.

Byggmästare var P N Nilsson i Åstorp. Församlingen bidrog också med stora personliga insatser för att hålla byggkostnaderna nere. Kostnaden för kyrkbygget uppgick till 40.000 kr.

Estraden avgränsades av en barriär med predikstol i mitten. Bänkar och predikstol var betsade i valnötsfärg.

Flera ombyggnader har skett under åren. På 60-talet byggdes en trappa från vestibulen ner till ungdomslokalerna i källarplanet. Den senaste renoveringen gjordes i mitten av 90-talet, då en ny trappa till läktaren byggdes, kyrkan försågs med ny armatur och ny färgsättning och köket renoverades.


Betania  -  Betaniakyrkan

Missionskyrkan  -  Rönnekyrkan

Kyrkans första namn var Betania och Betaniakyrkan. På 60-talet blev det allt vanligare att Svenska Missionsförbundets kyrkor kallades Missionskyrkan varför namnet ändrades till det.

Vid sammanslagningen med Baptistförsamlingen 1989 ändrades namnet till Rönnekyrkan.

Baptisternas kyrka, Tabernaklet, byggdes 1931. Huset finns fortfarande kvar. Det ligger vid Nya torg i korsningen Vaktgatan – Gasverksgatan.

Kyrkolokalen är ombyggd och används i dag av en revisionsbyrå.

Vid sammanslagningen av de två församlingarna diskuterades det vilken kyrka som skulle vara kvar och vi kom fram till att Missionskyrkan var den mest lämpade, bland annat för att Tabernaklets kyrkolokal låg på andra våningen.


I denna byggnad vid Nya Torg var Tabernaklet inrymt på andra våningen. Den kyrkliga anknytningen syns tydligt i arkitekturen. Inmurade stenar hade tidigare inskriptioner som visade den kristna verksamheten


Ängelholms Ekumeniska församling

Ängelholms Ekumeniska församling bildades 1989 genom en sammanslagning av baptist- och missionsförsamlingarna i Ängelholm. Namnet på kyrkan ändrades då till Rönnekyrkan.

Samarbetet hade pågått ända sedan 1978 och då hölls gudstjänsterna omväxlande i Tabernaklet och Missionskyrkan.

På hösten 1979 kallades Anna-Karin Möller som pastor till församlingarna.

1984 såldes Tabernaklet och all verksamhet finns sen dess i Rönnekyrkan