Bild på kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan

Information om Rönnekyrkan

Ängelholm ekumeniska församling med rötter i Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.
Vi har ungefär 50 medlemmar. Ordförande är Inger Jensen.

Församlingen har en styrelse, som samlas nästan varje månad. Olika kommittéer sköter det praktiska arbetet att koka kaffe, göra program, hålla rätt på byggnaderna och annat, som måste göras.

Vårt bankgironummer är 229-0476

Normalt har vi Gudstjänst varje söndag klockan 17.00. Detaljer finns i programmet.


Information om vårt ungdomsarbete finns under länken Rönnekyrkans Ungdom.

Vad menas med en ekumenisk kyrka?

Ordet ekumenik kommer av grekiskans oikoumenikos vilket betyder världsvid, allomfattande, det som berör den bebodda världen. Ekumenik är strävan mot en enhet i tron på Jesus Kristus. Denna enhet förutsätter i sig inte likriktning eller brist på självständigt tänkande men söker vägar till försoning och samarbete mellan olika kyrkor. Den ser hellre på det som förenar än det som skiljer.

ÄER (=Ängelholms Ekumeniska Församling) är anslutet till Equmeniakyrkan men välkomnar alla till församlingen oavsett bakgrund.

Det betyder att alla är välkomna till Rönnekyrkan för att söka sin tro. Här finns inga färdiga kristna som har alla svar utan vi vill vara en öppen kyrka med plats för möten mellan människor, och mellan människor och Gud.

Vår önskan är att kunna ge uttryck för, och ge rum för, en tro som söker och växer.

Välkommen med du också!