Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Söndag 14 Augusti
18:00 Gudstjänst
med nattvard, Boye och Inger Jensen m.fl.

Söndag 28 Augusti
18:00 Sommarkonsert
med Les Cœurs
Sommarfika på tisdagar, mer information i länken.