Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Söndag 1 Mars
17:00 "Prövningens stund"
Göran Andreasson predikar och Boel Karlsson sjunger. Det är också ett tillfälle för oss att fira nattvard.

Tisdag 3 Mars
14:00 Trivselträff
"Från Noaks ark till Queen Mary" Anders Johansson, Tillbergs i Viken, berättar om projekt med att inreda kryssningsfartyg.

Söndag 15 Mars
17:00 "Att ångra sig"
Cafégudstjänst, Jo-Anna Axéll, husbandet tillsammans med Annelie Sandberg som är kvällens solist. Barnkyrka Linnéa Haaf.

Tisdag 17 Mars
14:00 Trivselträff
"Mission över alla gränser" David Castor, ledare för Norea Sverige, berättar om radiosändningars betydelse för människor.

Torsdag 19 Mars
17:30 Mat och Sällskap
Samtalskväll om temat från cafégudstjänsten. En kort sammanfattning, lite nya tankar och fria samtal.

Tisdag 31 Mars
14:00 Trivselträff
"Ängelholm under 100 år" Bengt-Arne Ivarsson berättar i ord och bild.
Cafégudstjänst
Jo-Anna Axéll med flera medverkar.
8 september, 20 oktober och 17 november kl. 17.00.

Mat och sällskap i Rönnekyrkan!
Är du sugen på mat och sällskap? Kom till Rönnekyrkan på torsdagar från kl. 17.30!
Här finns god mat, pysselbord för de minsta med sagostund och från 7 år kan du prova på att vara med scouterna.
Här finns också möjlighet till en stilla stund i kyrksalen – och sällskap. Kostnad 35 kr/vuxen, Gratis för barn

Arbetsgemenskap
Trivs du att pyssla med något eller vill fika med någon?
Välkommen udda torsdagar kl. 09-11. Då fixar vi inne eller ute i kyrkan, vi fikar tillsammans och ber för dagen.

Samtal
Behöver du prata med någon? Rönnekyrkans pastor Jo-Anna Axéll har tystnadsplikt och lyssnar gärna.
Boka in ett möte eller kom till kyrkan på torsdagar!