Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Tisdag 16 April
14:00 Trivselträff Med konsten som vapen i en föränderlig värld
Konstnären Janeric Johansson, Malmö, berättar om sina dramatiska upplevelser, där konsten gjort skillnad. Janeric är representerad på 35 museer i 17 länder.

Onsdag 17 April
18:00 Hantverkscafé


Söndag 21 April
17:00 Bön och samtal
Frälsning Ef 2:1-6

Onsdag 24 April
18:00 Hantverkscafé


Söndag 28 April
17:00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Nåd Ef 2:7-13

Söndag 12 Maj
17:00 Musikgudstjänst med Rönnekyrkans kör
Tema: Församlingen Ef 2:14-22

Onsdag 15 Maj
18:00 Hantverkscafé


Söndag 19 Maj
14:30 Familjesöndag i Gåsalekan
14:30-16:30 Lek och korvgrillning

Söndag 19 Maj
17:00 Bön och samtal
Hemligheten med Kristus Ef 3:1-7

Onsdag 22 Maj
18:00 Hantverkscafé


Söndag 26 Maj
11:00 Gemensam gudstjänst i Centrumkyrkan i Bjuv
Observera tid och plats!

Onsdag 29 Maj
18:00 Hantverkscafé avslutning