Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Söndag 15 December
17:00 "Bana väg för Herren"
Joakim Stenmo predikar och vi firar nattvard tillsammans. Inleds med ett luciatåg där alla barn som vill vara med är välkomna att ansluta kl 16:45, kom ombytt i valfria lucia/julkläder!

Söndag 29 December
17:00 Julkonsert
med Les Coers under ledning av Andreas Lindgren. Annelie Olhaver medverkar på tvärflöjt och sopransax. Andakt med Jo-Anna Axéll

Onsdag 1 Januari
Ekumenisk gudstjänst
i Ängelholms kyrka. Se annons i dagspressen!

Lördag 11 Januari
17:00 Missionsfest
då vi aktualiserar vår kyrkas mission. Vi äter afrikansk mat, informerar om missionen och samtalar tillsammans. Insamling till missionen som i år heter "Till jordens yttersta gräns". Anneli och Göran Andreasson.

Lördag 25 Januari
11:00 "De visade oss särskild omsorg"
Den världsomspännande böneveckan för kristen enhet avslutas tillsammans med vännerna i den katolska församlingen. Årets material är utarbetat av församlingar på Malta.
Cafégudstjänst
Jo-Anna Axéll med flera medverkar.
8 september, 20 oktober och 17 november kl. 17.00.

Mat och sällskap i Rönnekyrkan!
Är du sugen på mat och sällskap? Kom till Rönnekyrkan på torsdagar från kl. 17.30!
Här finns god mat, pysselbord för de minsta med sagostund och från 7 år kan du prova på att vara med scouterna.
Här finns också möjlighet till en stilla stund i kyrksalen – och sällskap. Kostnad 35 kr/vuxen, Gratis för barn

Arbetsgemenskap
Trivs du att pyssla med något eller vill fika med någon?
Välkommen udda torsdagar kl. 09-11. Då fixar vi inne eller ute i kyrkan, vi fikar tillsammans och ber för dagen.

Samtal
Behöver du prata med någon? Rönnekyrkans pastor Jo-Anna Axéll har tystnadsplikt och lyssnar gärna.
Boka in ett möte eller kom till kyrkan på torsdagar!