Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Söndag 1 Oktober
17:00 Bön och samtal


Tisdag 3 Oktober
14:00 Trivselträff Från Santiago de Compostela till Hallands Väderö
Linn Björklund, initiativtagare till Pilgrimsleden Ausås kyrka till Hallands Väderö

Söndag 8 Oktober
17:00 Gudstjänst med nattvard
Predikan Rebecca de Brito, Musik Ulla Svensson

Tisdag 17 Oktober
14:00 Trivselträff Gammelsvenskby i Ukraina i mitt hjärta då och nu
Uno Johansson berättar och visar bilder

Söndag 22 Oktober
17:00 Cafégudstjänst
Sång av Annelie Friman Sandberg

Tisdag 31 Oktober
14:00 Trivselträff Från Polen till präst i Svenska Kyrkan
Marcela Szumislawska-Bengtsson berättar om sin livsresa

Söndag 5 November
17:00 Gudstjänst med nattvard
Predikan Rebecca de Brito, Musik Ulla Svensson, Sång Boel Karlsson

Tisdag 7 November
18:00 RODER informationskväll


Söndag 12 November
17:00 Bön och samtal


Tisdag 14 November
14:00 Trivselträff 50 år som fotograf
Kith och Mats Landerberg berättar och visar bilder

Söndag 19 November
17:00 Cafégudstjänst med scoutmedverkan
Sång av Johanna Andersson