Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Lördag 4 Februari
15:00 Årsmöte


Söndag 5 Februari
17:00 Gudstjänst
med nattvard

Tisdag 21 Februari
14:00 Trivselträff Judiskt liv i världen och i nordvästskåne
Gideon Bell, tidigare ordförande i den judiska församlingen i Helsingborg, berättar om judiska traditioner från födelse till död.

Tisdag 7 Mars
14:00 Trivselträff När Gud stänger en dörr öppnar han ett fönster
Lillemor Larsson, Stoby, berättar med hjälp av keramikskulpturer hur livet tog en ny vändning.

Tisdag 21 Mars
14:00 Trivselträff Munkagrodden
Sveriges största leverantör av kravmärkta groddar och skott Eva och Kenneth Bendroth, Munka Ljungby, berättar om sitt företag.

Tisdag 4 April
14:00 Trivselträff Från domstol till predikstol
Tommy Holmberg, Bjuv berättar om sin väg från att ha varit yrkeskriminell till att bli pastor.

Tisdag 18 April
14:00 Trivselträff Släktforskning - från historiska kyrkböcker till modern DNA-teknik
Annelie Friman Sandberg, Vejbystrand, tar oss med på en spännande resa bakåt i tiden och berättar om grunderna för släktforskning och intressanta upptäckter. Lotteri