Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Söndag 3 Mars
17:00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Den heliga Anden Ef 1:13-14 Insamling till EHS

Tisdag 5 Mars
14:00 Trivselträff Från osäkra steg till stora kliv. Hur jag blev moenart
Ann Moen, Björkhagen, berättar om sin väg från böckerna till målardukarna

Onsdag 6 Mars
18:00 Hantverkscafé


Onsdag 13 Mars
18:00 Hantverkscafé


Söndag 17 Mars
17:00 LIVET - Konsert med insamling till cancerfonden
Solist: Malin Olsson, Musik: Dennis Johansson och Andakt: Rebecca de Brito

Tisdag 19 Mars
14:00 Trivselträff Se med kärlekens ögon Ett föredrag med bildspel om Berta Hanssons konstnärskap
Christian Åkerlund, bördig från Ängelholm, fick genom en tillfällighet upp ögonen för konstnären Berta Hansson, från Jämtland, vilket resulterat i två böcker om hennes konst.

Onsdag 20 Mars
18:00 Hantverkscafé


Söndag 24 Mars
17:00 Bön och samtal
Bön och förbön Ef 1:15-17

Torsdag 28 Mars
18:00 Skärtorsdagsmässa
Nattvardsfirande runt gemensamt bord

Söndag 31 Mars
17:00 Påskdagsgudstjänst


Tisdag 2 April
14:00 Trivselträff Konsten i Ängelholmsbygden
Nina Wenedikter, konstutvecklare i Ängelholms kommun, berättar om konstnärerna bakom Ängelholms offentliga utsmyckningar i staden från 1970 och framåt.

Onsdag 3 April
18:00 Hantverkscafé


Onsdag 10 April
18:00 Hantverkscafé


Söndag 14 April
14:30 Familjesöndag i Gåsalekan
14:30-16:30 Lek och korvgrillning

Söndag 14 April
17:00 Musikquizz med andakt
Tema: hoppet och tron Ef 1:18-23 Kollekt till Nationella insamlingen

Tisdag 16 April
14:00 Trivselträff Med konsten som vapen i en föränderlig värld
Konstnären Janeric Johansson, Malmö, berättar om sina dramatiska upplevelser, där konsten gjort skillnad. Janeric är representerad på 35 museer i 17 länder.

Onsdag 17 April
18:00 Hantverkscafé


Söndag 21 April
17:00 Bön och samtal
Frälsning Ef 2:1-6

Onsdag 24 April
18:00 Hantverkscafé


Söndag 28 April
17:00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Nåd Ef 2:7-13

Söndag 12 Maj
17:00 Musikgudstjänst med Rönnekyrkans kör
Tema: Församlingen Ef 2:14-22

Onsdag 15 Maj
18:00 Hantverkscafé


Söndag 19 Maj
14:30 Familjesöndag i Gåsalekan
14:30-16:30 Lek och korvgrillning

Söndag 19 Maj
17:00 Bön och samtal
Hemligheten med Kristus Ef 3:1-7

Onsdag 22 Maj
18:00 Hantverkscafé


Söndag 26 Maj
11:00 Gemensam gudstjänst i Centrumkyrkan i Bjuv
Observera tid och plats!

Onsdag 29 Maj
18:00 Hantverkscafé avslutning