Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Tisdagar med start 16 Mars
kl. 13-14 Rönnekyrkan Öppen för ljuständning och andakt


Torsdag 23 September
OBS tiden! 17:15 MoS
och kl 17:45 Scout cyklar till Nybroskogen.

Torsdag 30 September
17:30 MoS
och kl 18:00 Scout Kniv och eld.

Söndag 3 Oktober
17:00 Gudstjänst
Göran Andreasson, sång Boel Karlsson, servering

Tisdag 12 Oktober
14:00 Trivselträff
Siw Leijon, Helsingborg sjunger och berättar: "Björn, Michael och jag", servering.

Torsdag 14 Oktober
17:30 MoS
och kl 18:00 Scout

Söndag 17 Oktober
17:00 Välkomstgudstjänst
för församlingens nye medarbetare Matteus Sandell, servering.

Torsdag 21 Oktober
17:30 MoS
och kl 18:00 Scout