Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Tisdag 12 November
14:00 Trivselträff
"Brasilien - mycket vildmark och lite storstad". Ulrik Alm, Ingelsträde visar bilder och berättar. Andakt och servering.

Söndag 17 November
17:00 Själsfrid
Cafégudstjänst. Jo-Anna Axéll, husbandet tillsammans med Jo-Anna som även är kvällens solist. Linnéa Haaf och scouterna medverkar. Även kollekt till Equmenia som scoutverksamheten är knuten till.

Torsdag 21 November
17:30 Mat & sällskap
följt av samtal kring föregående söndags tema, själsfrid. Jo-Anna gör en kort sammanfattning och leder samtalet.

Tisdag 26 November
14:00 Trivselträff
"Einar Ekberg - kyrkosångare". Jan Josephsson, Helsingborg sjunger och berättar om Einar Ekberg. Andakt och servering.

Söndag 1 December
17:00 "Han kommer till dig"
Adventsgudstjänst, Jo-Anna Axéll predikar och projektkören sjunger under ledning av Dennis Johansson och Ulla Svensson. Insamling till missionen som i år heter "Till jordens yttersta gräns". Barnkyrka

Söndag 15 December
17:00 "Bana väg för Herren"
Joakim Stenmo predikar och vi firar nattvard tillsammans. Inleds med ett luciatåg där alla barn som vill vara med är välkomna att ansluta kl 16:45, kom ombytt i valfria lucia/julkläder!

Söndag 29 December
17:00 Julkonsert
med Les Coers under ledning av Andreas Lindgren. Annelie Olhaver medverkar på tvärflöjt och sopransax. Andakt med Jo-Anna Axéll

Onsdag 1 Januari
Ekumenisk gudstjänst
i Ängelholms kyrka. Se annons i dagspressen!

Lördag 11 Januari
17:00 Missionsfest
då vi aktualiserar vår kyrkas mission. Vi äter afrikansk mat, informerar om missionen och samtalar tillsammans. Insamling till missionen som i år heter "Till jordens yttersta gräns". Anneli och Göran Andreasson.

Lördag 25 Januari
11:00 "De visade oss särskild omsorg"
Den världsomspännande böneveckan för kristen enhet avslutas tillsammans med vännerna i den katolska församlingen. Årets material är utarbetat av församlingar på Malta.
Cafégudstjänst
Jo-Anna Axéll med flera medverkar.
8 september, 20 oktober och 17 november kl. 17.00.

Mat och sällskap i Rönnekyrkan!
Är du sugen på mat och sällskap? Kom till Rönnekyrkan på torsdagar från kl. 17.30!
Här finns god mat, pysselbord för de minsta med sagostund och från 7 år kan du prova på att vara med scouterna.
Här finns också möjlighet till en stilla stund i kyrksalen – och sällskap. Kostnad 35 kr/vuxen, Gratis för barn

Arbetsgemenskap
Trivs du att pyssla med något eller vill fika med någon?
Välkommen udda torsdagar kl. 09-11. Då fixar vi inne eller ute i kyrkan, vi fikar tillsammans och ber för dagen.

Samtal
Behöver du prata med någon? Rönnekyrkans pastor Jo-Anna Axéll har tystnadsplikt och lyssnar gärna.
Boka in ett möte eller kom till kyrkan på torsdagar!