Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Tisdag 21 Mars
14:00 Trivselträff Munkagrodden
Sveriges största leverantör av kravmärkta groddar och skott Eva och Kenneth Bendroth, Munka Ljungby, berättar om sitt företag.

Söndag 2 April
17:00 Cafégudstjänst
sång Johanna Andersson

Tisdag 4 April
14:00 Trivselträff Från domstol till predikstol
Tommy Holmberg, Bjuv berättar om sin väg från att ha varit yrkeskriminell till att bli pastor.

Torsdag 6 April
18:00 Skärtorsdagsmässa
nattvardsfirande runt gemensamt bord

Söndag 9 April
17:00 Påskdagsgudstjänst
enkel påskmåltid efter gudstjänsten, sång Inger Jensen, predikan Rebecca de Brito

Söndag 16 April
17:00 Bön och samtal


Tisdag 18 April
14:00 Trivselträff Släktforskning - från historiska kyrkböcker till modern DNA-teknik
Annelie Friman Sandberg, Vejbystrand, tar oss med på en spännande resa bakåt i tiden och berättar om grunderna för släktforskning och intressanta upptäckter. Lotteri

Söndag 23 April
17:00 Gudstjänst med nattvard
insamling till Equmeniakyrkan nationellt. Sång Boel Karlsson, predikan Rebecca de Brito