Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Tisdagar med start 16 Mars
kl. 13-14 Rönnekyrkan Öppen för ljuständning och andakt


Lördag 22 Januari
13:00 gemensam Gudstjänst
med katolska församlingen

Torsdag 3 Februari
17:30 MoS
och kl 18:00 Scout

Lördag 5 Februari
13:00 Församlingsdag
med visionsmöte, samt kyrklunch och församlingens årsmöte.

Söndag 20 Februari
17:00 Cafégudstjänst
solist Johanna Andersson, Matteus Nyberg, m.fl.

Söndag 6 Mars
17:00 Gudstjänst
med nattvard, Matteus Nyberg. Sång Boel Karlsson, offer till Teologiska Högskolan
Julkonserten sändes via Facebook, uppdaterad länk till konserten.