Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Söndag 14 Juli
16:00 Picnic på Tullakrok
Ta med kaffekorg. Vi fikar, umgås och går en kort promenadrunda för reflektion

Söndag 21 Juli
18:00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Växt och fördjupning Ef 4:7-16

Söndag 11 Augusti
18:00 Hemma hos Eva och Bengt Sturesson
Gevärsgatan 19, ta med fikakorg

Söndag 25 Augusti
17:00 Höstupptakt: Gudstjänst med nattvard
Tema: Lev i kärlek Ef 4:25-5:7