Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Söndag 3 December
17:00 Adventsgudstjänst
med adventskör. Kollekt till internationella missionen

Onsdag 6 December
18:00 Hantverkscafé
Julavslutning

Söndag 10 December
17:00 Bön och samtal


Söndag 17 December
17:00 Nattvardsgudstjänst
Församlingsmöte efter kyrkkaffet

Söndag 26 December
17:00 Gudstjänst
Annandag Jul Kaffe och kaka efter gudstjänsten

Söndag 7 Januari
17:00 Julkonsert med Les Couers


Måndag 15 Januari
19:00 Bön i Ängelholms Kyrka


Tisdag 16 Januari
19:00 Bön i ELM:s missionshus, Östergatan 20


Onsdag 17 Januari
19:00 Bön i EFS-kyrkan, Metallgatan 31


Torsdag 18 Januari
19:00 Bön i Rönnekyrkan


Fredag 19 Januari
19:00 Bön i Pingstkyrkan, Vattengatan 3


Söndag 21 Januari
11:00 Ekumenisk gudstjänst med nattvard i Pingstkyrkan


Onsdag 24 Januari
18:00 Hantverkscafé


Onsdag 31 Januari
18:00 Hantverkscafé


Lördag 3 Februari
13:00 RU:s Årsmöte


Lördag 3 Februari
15:00 Församlingens Årsmöte


Söndag 4 Februari
17:00 Gudstjänst med nattvard