Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Tisdagar med start 16 Mars
kl. 13-14 Rönnekyrkan Öppen för ljuständning och andakt


Torsdag 21 Oktober
17:30 MoS
och kl 18:00 Scout

Tisdag 26 Oktober
14:00 Trivselträff
Min afrikanska safari, Gösta Imberg, servering.

Torsdag 28 Oktober
17:30 MoS
och kl 18:00 Scout

Söndag 31 Oktober
17:00 Cafégudstjänst
Matteus Nyberg Sandell samt Ulla Svensson med musikquiz

Tisdag 9 November
14:00 Trivselträff
Ängelholm under 100 år, Bengt-Arne Ivarsson, servering.

Torsdag 11 November
17:30 MoS
och kl 18:00 Scout

Söndag 14 November
17:00 Gudstjänst med nattvard
Matteus Nyberg Sandell, sång, utgångskollekt till nationella arbetet.

Torsdag 18 November
17:30 MoS
och kl 18:00 Scout

Tisdag 23 November
14:00 Trivselträff
Sång i advent, Höja Sångare under ledning av Ingrid Häggström, servering.

Torsdag 25 November
17:30 MoS
och kl 18:00 Scout

Söndag 28 November
17:00 Adventsgudstjänst
Matteus Nyberg Sandell och kör

Torsdag 2 December
17:30 MoS
och kl 18:00 Scout

Torsdag 9 December
17:30 MoS
och kl 18:00 Scout

Söndag 12 December
17:00 Cafégudstjänst
Matteus Nyberg Sandell, husband, märkesutdelning till scouterna, kollekt till Rönnekyrkans Ungdom och Equmenia.

Söndag 26 December
17:00 Julgudstjänst med nattvard
Matteus Nyberg Sandell, sång Boel Karlsson, offer till internationella arbetet.

Lördag 1 Januari
16:00 Ekumenisk Nyårsgudstjänst med nattvard
i Ängelholms kyrka.

Söndag 2 Januari
17:00 Julkonsert Les Cœurs
andakt Matteus Nyberg Sandell