Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Tisdagar med start 16 Mars
kl. 13-14 Rönnekyrkan Öppen för ljuständning och andakt


Torsdag 9 December
17:30 MoS
och kl 18:00 Scout

Söndag 12 December
17:00 Cafégudstjänst
Matteus Nyberg Sandell, husband, märkesutdelning till scouterna, kollekt till Rönnekyrkans Ungdom och Equmenia.

Söndag 26 December
17:00 Julgudstjänst med nattvard
Matteus Nyberg Sandell, sång Boel Karlsson, offer till internationella arbetet.

Lördag 1 Januari
16:00 Ekumenisk Nyårsgudstjänst med nattvard
i Ängelholms kyrka.

Söndag 2 Januari
17:00 Julkonsert Les Cœurs
andakt Matteus Nyberg Sandell