Bild pö kyrkan Rönnekyrkan En del av

  Equmeniakyrkan
Kalender Torsdagar
17:30 Mat och sällskap (MoS)


Torsdagar
18:00 Scout från 1:e september
15, 22 och 29 sept är scout i skejtparken

Söndag 2 Oktober
17:00 Cafégudstjänst
Rebecca de Brito, Ulla Svensson

Tisdag 4 Oktober
14:00 Trivselträff "Vikingfågel"
Maria Olsson presenterar familjeföretaget

Torsdag 6 Oktober
17:30 MoS, 18:00 Samtal och bön


Söndag 16 Oktober
17:00 Gudstjänst
med nattvard, Rebecca de Brito, sång Boel Karlsson. Församlingsmöte efter gudstjänsten.

Tisdag 18 Oktober
14:00 Trivselträff "Mental rådgivare - en samtalsvän".
Magnus Lennartsson berättar om sitt uppdrag i Rögle och om deras satsning på Grönvit hållbarhet.

Söndag 30 Oktober
17:00 Cafégudstjänst Tema "tid"
Inger Jensen och Susanne Jonsson.

Tisdag 1 November
14:00 Trivselträff "Ser du mig"
Sång och musik med Ros-Marie och David Jarvis.

Torsdag 3 November
17:30 MoS, 18:00 Samtal och bön


Söndag 13 November
17:00 Scoutgudstjänst
med nattvard, Rebecca de Brito, Linnéa Haaf m.fl., insamling till Equmenia

Tisdag 15 November
14:00 Trivselträff "Sulawesi - en av 17 000 öar i Indonesien"
Ulrik Alm visar bilder och berätter.

Söndag 27 November
17:00 Adventsgudstjänst
Rebecca de Brito, kör under ledning av Ulla Svensson och Dennis Johansson, insamling till internationella arbetet.

Tisdag 29 November
14:00 Trivselträff "Mmm - som i Mocambique och Makalösa möten"
Jan-Anders Andersson, som jobbat i Mubotu berättar och visar bilder.

Söndag 11 December
17:00 Cafégudstjänst
Rebecca de Brito, Linnéa Haaf.

Annandag Jul 26 December
17:00 Julgudstjänst
med nattvard, Rebecca de Brito, insamling till internationella arbetet.